Kính gởi các cộng đoàn trưởng ngày giờ, địa điểm xe buýt đón quý vị tham dự viên ĐHCG 2017 như sau :
Fahrtbeginn:      03.06.2017            
08:00 Uhr Oberhausen HBF 
08:20 Uhr Essen HBF 
08:50 Uhr Wanne-Eickel HBF 
09:15 Uhr Dortmund HBF 
 
Zielankunft:      03.06.2017   13:00 Uhr        
Seidelstr. 2        63741 Aschaffenburg 
Rückfahrt: 05.06.2017 
15:00 Uhr   Seidelstr. 2     63741 Aschaffenburg 
 
Dortmund HBF
Wanne-Eickel HBF
Essen HBF
 
19:30 Uhr Oberhausen HBF      Fahrtende    
Xin các cộng đoàn trưởng vui lòng thông báo đến các thành viên ghi danh đi xe buýt.
Chân thành cảm ơn.
Xin Chúa chúc lành cho mọi hy sinh của anh chị em
Hẹn gặp nhau trong ngày Đại Hội.  
 
Tien Dung Pham 

Potsdamer Str. 8 
59192 Bergkamen

Bản đồ khu ngủ chia cho các vùng