LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ & SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 2024

__________________________________________


LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ & SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 2023


Lịch trình Thánh Lễ đến cuối năm 2022

 

(Lưu ý: Trước thánh lễ 30 phút có giải tội.)

 

05.11.2022, Thánh Lễ nhận nhiệm sở của cha Tân Tuyên Úy vào lúc 14 giờ, tại nhà thờ St.                      Bonifatius, Glockenstr. 7, Herne.

 

12.11.2022, Thánh Lễ Cao Niên, lúc 11 giờ tại nhà thờ Dreifaltigkeit, Helmholtzstr. 7,                              44649 Herne. - 10g30 Kinh Mân Côi cầu cho các Linh Hồn (Trong lúc đọc                            kinh Cha Tuyên Úy sẽ giải tội)

12.11.2022, Thánh Lễ vào lúc 15 giờ, tại nhà thờ Peter & Paul, Westkorso 11, 32545 Bad                          Oeynhausen.

 

19.11.2022, đọc kinh Tôn Vương, lúc 18 giờ tại nhà anh chị Phan, Heidstr. 79, Herne.

20.11.2022, Thánh Lễ Chúa Giesu Kitô Vua - Bổn mạng Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, lúc                        15 giờ tại nhà thờ Dreifaltigkeit, Helmholtzstr. 7, 44649 Herne.

 

26.11.2022, Lễ cưới của anh Lĩnh và chị Chi vào lúc 14 giờ, Herne.

26.11.2022, Thánh Lễ bổn mạng ca đoàn Cecilia, lúc 18 giờ, tại nhà thờ St. Barbara, am                            Römerberg 1, Bergkamen.

27.11.2022, Thánh Lễ và họp Khoáng Đại tại Hội trường St. Bonifatius, Glockenstr. 7,                              Herne, từ 10 giờ đến 15 giờ.

 

 

02.12.2022, Thánh Lễ cho hội đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Herne

03.12.2022, Thánh Lễ lúc 15 giờ, tại nhà thờ St. Elisabeth, Friedrichstr. 5, 59555 Lippstadt.

04.12.2022, Thánh Lễ CN thứ 2 Mùa Vọng, vào lúc 14g30 phút tại katholische Gemeinde                        Liebfrauen, Roßbachstr. 41, 46149 Oberhausen.

 

10.12.2022, Thánh Lễ lúc 15 giờ, tại nhà thờ St. Elisabeth, Parkstr. 2a, Bergkamen.

11.12.2022, Thánh Lễ CN thứ 3 mùa vọng, lúc 15g tại nhà thờ St. Georg,                                                  Neuhäuserstr. 78a, Paderborn.

 

17.12.2022, Thánh Lễ với cha Thiện lúc 15 giờ, tại St. Michael, Westerbleíchtr. 42,                                    Dortmund.

18.12.2022, Thánh Lễ lúc 15 giờ, tại St. Bonifatius, Stieghorster Str. 31, 33605 Bielefeld.

 

23.12.2022, Thánh Lễ vào lúc 15 giờ, tại Peter & Paul, Westkorso 11, 32545 Bad                                      Oeynhausen.

25.12.2022, Đại Lễ Giáng Sinh lúc 14 giờ, tại nhà thờ St. Bonifatius, Glockenstr. 7, Herne.

26.12.2022, Thánh Lễ vào lúc 15 giờ tại nhà thờ Christkönig, Overbergstr. 58099 Hagen.