Hai mươi năm đã trôi qua 
Tháng ngày hồng phúc là quà Chúa ban
Như rượu với nước hòa tan
Một lời  khấn trọn tựa làn hương dâng
Xin được trung tín ngàn năm
Bước theo chân Chúa khó khăn không sờn
Suốt đời trọn vẹn xác hồn 
Hy sinh xây dựng cộng đoàn Yêu Thương.
16.04.2018

Ban Chấp Hành Cộng Đồng

các Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn và  toàn thể 

giáo dân Cộng Đồng Thánh Michael kính mừng

Cha Tuyên Úy  Franz Nguyễn Ngọc Thủy 

nhân ngày kỷ niệm  

20 năm Thụ Phong Linh Mục 

 


                            Ban Chấp Hành Cộng Đồng

            các Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn và  toàn thể                      giáo dân Cộng Đồng Thánh Michael kính chúc

                        Cha Tuyên Úy nhân ngày kỷ niệm                                                 19 năm Thụ Phong Linh Mục  

                                  Sức Khoẻ, Tình Yêu

                       và tràn ngập ơn Chúa Thánh Thần