Ban Điều Hành Cộng Đồng ( nhiệm kỳ 2022-2025)

 

Ban Chấp Hành  

 

Chủ Tịch

Đôminicô Phạm Tiến Dũng

Phó Chủ Tịch Nội Vụ

Giuse Nguyễn Duy Trình

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

Têrêsa Đỗ Thị Thanh Mai

Thư Ký

Antôn Trịnh Đỗ Trọng

Thủ Quỹ

Giuse Đặng Văn Thơ

 

 

Các Ban

 

Thánh Ca

Giuse   Đặng Văn Nghị

 

Giáo lý

 

Đaminh Phạm Minh Khanh

Giuse    Trần Trọng Thể 

 

 

Phụng Vụ

 

Jacobe Vũ Đức Thắng

 

Khánh Tiết

 

Phêrô Trần Văn Tuyệt

 

Truyền Thông

 

Giuse Đặng Quốc Thanh

Saviô Nguyễn Quốc Thiên

 

 

Âm Thanh

 

 

 

Văn Nghệ

 

Gioan Vũ Ngọc Chúc 

  

 

Thanh Thiếu Niên

 

Ẩm Thực

 

Xã Hội

 

 

Trật Tự

 

 

Nhóm Sống Đạo

 

Giuse Trần Hoàng Tân

 

Phanxicô Xavie  Phạm Tâm Điểm

 

 

 Soạn Lời Nguyện Giáo Dân 

 

 

Đôminicô Phạm Tiến Dũng 

Lucia Vương Thúy Xuân

 

 

 

 

 

Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành

 

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Lucia Vương Thúy Xuân

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Giuse Bùi Anh Tuấn

 

 

Cộng Đoàn Trưởng

 

CĐ Nữ Vương

Giuse Trần Viết Thế

CĐ Thánh Don Boscô

Đaminh Phạm Hưng

CĐ Vincentê

Phaolô Vũ Ngọc Tuyên

CĐ Arolsen

Giuse Lê Văn Yên

CĐ Đức Mẹ Mông Triệu

.........Trần Cao Nguyên

CĐ Mẹ Fatima

F. X.  Trương Văn Chương

CĐ Thánh Gia Thất

Maria Trịnh Đoàn Thùy Trang

CĐ Thánh Cả Giuse

Đôminicô Nguyễn Phước Tuy

CĐ Thánh Mẫu Mân Côi

Vincentê Vũ Xuân Trung

CĐ Các Thánh Tử Đạo VN

Đaminh Lê Minh Dương

CĐ Lippstadt

Gioan Baotixita Vũ Ngọc Châu

 

 

Ban Cố Vấn

 Đôminicô Nguyễn Văn Sĩ

 

 F.X Trần Đức Trang

Vicente Phan Quang Tú

 Giuse Trịnh  Quốc Khang 

 

 

 

 

 

 

Quý Vị Đại Biểu

Đôminicô Phạm Tiến Dũng

 

Têrêsa   Đỗ Thanh Mai

 

Giuse Phạm Hữu Minh

 

Đôminicô Nguyễn Văn Sĩ

 

Giuse Đặng Văn Thơ

 

Giuse Nguyễn Duy Trình

 

Martinô Phạm Duy Vũ

 

Phaolô Vũ Ngọc Tuyên

 

 

 

 

 

 

Quý Vị Phụ Tá & Cộng TácViên

 

 

Giuse   Trương Văn Tùng

 

Vincentê  Nguyễn Quang Tuyến

 

Phêrô   Đỗ Vinh

 

Đaminh   Phạm Công Chính

 

Maria Nguyễn Thị Ái Liên

Ca Đoàn Trưởng

 

Ca Đoàn Cêcilia

Ca Đoàn Vicente

Giuse Nguyễn Minh Tuấn

Maria  Nguyễn Thị Ánh Loan

Ca Đoàn Mông Triệu

 

Ca Đoàn Têrêxa

Giuse Phạm Duy Vũ 

Ca Đoàn Tổng Hợp

--